ENERGETICKY ÚSPORNÁ OKNA

Utěsnění připojovací spáry

Není to “jen” montáž. Správné utěsnění připojovací spáry je zásadní. Podrobnosti se dočtete v tomto článku nebo Vám je rád poskytne náš odborný prodejce na naší pobočce v Novém Jičíně.

Nad výběrem kvalitních plastových oken a dveří jste jistě strávili dostatek času. Věnovali jste ale stejné úsilí i zajištění kvalitní montáže? Víte, jak bude utěsněn prostor mezi oknem a ostěním?

Montáž plastových oken či plastových dveří je služba, kterou lidé z různých důvodů podceňují. Kvalita montáže přitom podstatně ovlivňuje konečné užitné vlastnosti vašich oken a dveří a to jak z hlediska izolace, tak hluku. Připravili jsme pro vás souhrn informací, které vám pomohou zajistit kvalitní instalaci plastových oken a dveří.

Vyspárovat otvor PU pěnou nestačí
Doba pokročila. Montáž oken nespočívá v pouhém vyplnění spár polyuretanovou pěnou a překrytí omítkou až k rámu okna. Proč?

Nebudete-li místnost vybavenou novými kvalitními plastovými okny dostatečně větrat, stavební konstrukce začne pohlcovat velkou část vlhkosti vznikající ve vaší domácnosti např. při vaření, koupání, praní a sušení prádla. Takto pohlcená vlhkost se přes omítku snadno přenese až k připojovací spáře (prostor mezi oknem a zdivem)

Všechny uvedené skutečnosti se projeví ve výsledných izolačních vlastnostech. PU pěna, která je porézním materiálem se nasytí vlhkostí, což umožní přenos chladu do interiéru, sníží se tak povrchová teplota vnitřní strany zdiva. V důsledku těchto jevů dojde ke zvýšení celkových tepelných ztrát budovy. Zvýšená vlhkost v okolí okenních a dveřních rámů se začne projevovat tvorbou plísní. Co s tím?

Moderní montáž zajistí zachování žádoucích vlastností připojovací spáry
Plastová okna a dveře, které jste si vybrali, se montáží stávají součástí stavební konstrukce budovy. Je proto důležité správně konstrukčně vyřešit připojovací spáry při vyplňování otvoru mezi oknem a ostěním (zdivem). Jen tak budou zachovány všechny požadované vlastnosti.

Tyto požadavky na provedení kvalitní montáže jsou natolik zásadní, že se jejich dodržením zabývají hned dvě české státní normy ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov - Požadavky) a ČSN 74 6077 (Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování). Společnost PVC OKNA s.r.o., výrobce a dodavatel plastových oken s pobočkou v Novém Jičíně, je držitelem Osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby. Osvědčení naleznete v sekci ke stažení.

Zásadními požadavky jsou:

  • trvalá vodotěsnost a vzduchotěsnost,
  • na vnější straně osazení: paropropustnost (odvod par z interiéru) a vodonepropustnost (protidešťová zábrana),
  • na vnitřní straně osazení: parozábrana (zamezení vniku par z interiéru),
  • tepelně izolační schopnosti,
  • zvukově izolační schopnosti,
  • vysoká životnost a dlouhodobá garance funkčnosti komponentů.

Jak těchto požadavků při instalaci oken a dveří dosahujeme? 
Jak správně utěsnit připojovací spáry?

Tepelný izolant ve spáře je možné ochránit použitím exteriérových a interiérových fólií. Jedná se o speciální okenní fólie s vícevrstvou membránou. Jeden typ fólie zajišťuje paropropustnost a vodonepropustnost na exteriérové straně spáry. Druhý typ vícevrstevné fólie dosáhne paronepropustné ochrany na interiérové straně spáry. Toto je ideálním řešením pro novostavby. U rekonstrukcí budov se vzhledem přisazení okna k již existující fasádě používají komprimační pásky (je předstlačená, proto se po instalaci rozpíná a utěsňuje spáru) popř. tmely.

Precizně provedená montáž a překrytí osazovací spáry oken a dveří musí být provedeny dle platných norem. Fólii je nutné zvolit v odpovídající šířce i délce. Musí totiž být zajištěn potřebný přesah pro nalepení přes všechny rohy a pro správné upevnění na ostění. Je potřeba zajistit dostatečnou odolnost vůči vlivům dilatace (zvětšování a smršťování) výplně vůči otvoru. Dobře a kvalitně instalovaná fólie se následně zapravuje do omítky.

Montáž okna s utěsněním připojovací spáry je pracnější a je zapotřebí sledovat pečlivě každý detail provedení. Na tomto postupu však trvejte, chcete-li dosáhnout skutečně kvalitní montáže oken a dveří s dlouhodobým zachováním stabilních tepelně-izolačních vlastností osazovací spáry. Utěsněním spár se zamezuje též průniku vzduchu, a tím se také výrazně zlepšují hlukově izolační vlastnosti nových plastových oken a dveří.

Požadujte kvalitní utěsnění připojovací spáry
Současně vyvíjený velký tlak na co nejnižší cenu provedení výměny či dodávky nových plastových oken či dveří, způsobuje snahu dodavatelů v mnoha oblastech ušetřit, proto se velmi často stává, že vystavené cenové nabídky toto řešení, ke kterému české státní normy dodavatele zavazují, často neobsahují a následně není prováděno.

Buďte informovanými zákazníky. Chtějte vědět, jak bude utěsněn prostor mezi oknem a ostěním. Ptejte se svého dodavatele, jakým způsobem bude montáž provedena. Sledujte ještě před podpisem smlouvy informace týkající se provedení montáže. Není-li vám cokoli jasné, žádejte vysvětlení. Znát a pochopit princip provedené montáže, vám může v následujících letech ulehčit spoustu starostí.

Váš výrobce plastových oken, Nový Jičín.

Kde nás najdete

Frenštát pod Radhoštěm

Frenštát pod Radhoštěm

location11 Školská čtvrť 354
phone11 603 460 310
letter11 frenstat@pvcokna.cz
Nový Jičín

Nový Jičín

location12 Revoluční 1525/6
phone12 734 578 124
letter12 nj@pvcokna.cz
Olomouc

Olomouc

location13 Wellnerova 1215/1
phone13 734 578 126
letter13 olomouc@pvcokna.cz
Ostrava

Ostrava

location14 Roháčova 3339/5
phone14 734 578 125
letter14 ostrava@pvcokna.cz
Valašské Meziříčí

Valašské Meziříčí

location1 Zašovská 750
phone1 771 269 311
letter1 valmez@pvcokna.cz

Provozní doba všech poboček

pondělí, středa, pátek      8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00             úterý, čtvrtek     8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00

více kontaktů

Naše reference

Vyrábíme plastová okna: Široká nabídka oken a dveří. Naším dlouhodobým cílem je vyhovět každému přání zákazníka v těchto oblastech: okna, dveře a veškeré doplňující příslušenství. Pracujeme bez ohledu na náročnost požadavků našich zákazníků. Proto jsme v roce 2009 významným způsobem rozšířili škálu nabízených výrobků, které vyhoví jak běžným požadavkům na prostup tepla, tak i těm nejnáročnějším požadavkům kladeným na nízkoenergetické a pasivní domy.

Do naší nabídky plastových oken standardně zahrnujeme: řešení odpovídající běžným požadavkům na prostup tepla Uw min. 1,2 W/m2K řešení pro nízkoenergetické a pasivní domy s prostupem tepla Uw až 0,71 W/m2K možnost výběru z více než šesti variant provedení v řadě oken. 
Kontaktujte nás na našich pobočkách! Plastová okna Olomouc